หัวใจของทีม

หัวใจของทีม โดย วชิร

Read more

เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกมส์ domino Business Game#3

  ว่าด้วยเรื่อง

Read more

ปฐมบทของแนวคิด domino Business Game#2

ต่อจากความเดิมตอนที่

Read more

Appreciative Inquiry เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ (9)

Appreciative Inquiry

Read more

คุณคิดว่า คำว่า โชคดี มาจากอะไร

Appreciative Inquiry

Read more