15 แนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง ก่อนที่จะไปพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ในองค์กร

“15 แนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
ก่อนที่จะไปพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ในองค์กร”

 

โดย วชิราพร ชัยวรมุขกุล (เจ)
Tel. 089-712-7172
clubpattana@hotmail.com

……………………………………………………………………………………………………

 

แนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเองนี้ ได้มาจาก
การเข้าร่วมประชุมในองค์กร และการถอดบทเรียนต่างๆ ของ
องค์กร เพื่อพัฒนาลูกน้อง พนักงานของบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การผลิตสินค้า ธุรกิจให้บริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม
ธนาคาร สถาบันเสริมความงาม ธนาคาร
แม้แต่ธุรกิจซื้อมาขายไป

 

 

ประเด็นที่สรุปได้
มีประมาณ 15 เรื่อง
แทบจะทุก ธุรกิจ มีการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาตนเองได้กว้างๆ ดังต่อไปนี้

 

 

laptop-1071781_1280

 

 

 1. ทักทาย ; สวัสดีค่ะ / ครับ ทักทายคนทุกๆ ระดับในองค์กร
 2. การแต่งกาย ; แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าที่สะอาด เหมาะกับงานอาชีพ
  ไม่ฉูดฉาด ไม่น่าเกลียด
 3. ความปลอดภัย ; ความปลอดภัยสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
 4. บำรุงรักษา ; ก่อนเริ่มทำงาน มีการตรวจสอบทุกครั้ง
 5. คุณภาพ ; คุณภาพและความน่าเชื่อถือสำคัญที่สุด
 6. วิธีการทำงาน ; ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
 7. มี 5ส ; สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
 8. สุขลักษณะ ; ล้างมือก่อนการรับประทานอาหารมื้อหลักและมื้อย่อย
  ไม่ใช่ สุขลักษณะในข้อ 7 ซึ่งข้อ 7 เป็นสุขลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 9. ประชุม ; แจกแจงวันเวลา และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
 10. พักผ่อน ; ทำงานจริงจังและพักผ่อนอย่างให้เต็มที่
 11. ป้องกันไฟไหม้ ; มีการติดต่อสื่อสารได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 12. การเดินทาง ; ปฏิบัติตามกฎจราจร
 13. สุขภาพ ; นอนหลับอย่างเต็มที่
 14. ภาวะผู้นำ ; เป็นผู้นำการเริ่มคิดเริ่มทำ และแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็น
 15. การปฏิบัติ ; 3 จริง 3 ทันที   3 ทั่วถึง

       3 จริงคือ หน้างานจริง สภาพจริง และเจอของจริง (บ่งบอกถึงความรอบคอบ)

       3 ทันทีคือ ทำทันที ตรงนั้นทันที และตอบสนองทันที (บอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน)

       3 ทั่วถึงคือ …..  ทั่วถึง ทั่วถึง และ ทั่วถึง (บ่งบอกความละเอียด)

 

 

ใน 15 เรื่องนี้ ทำให้เห็นถึงการสร้างนิสัยส่วนบุคคล
บางที แค่หยิบเพียงเรื่องเดียว เช่น 5 ส. ก็ช่วยทำให้
performance ระดับบุคคลเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ในข้อ 4 เรื่องการบำรุงรักษา เคยมีโอกาสไปให้คำปรึกษาองค์กรแห่งหนึ่ง
ที่มีหลอดไฟในที่ทำงานมากเกินจำเป็น ทั้งไฟหลักและไฟสำรอง
พอมากเกินไป ก็ทำให้ตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึง
ไฟหลักไม่ได้ใช้ทุกดวง ไฟสำรองไม่เคยเช็ค
เมื่อมีเรื่องการบำรุงรักษานี้เข้ามา
ทำให้ ค่าไฟฟ้าของโรงงานลดลง อย่างเห็นได้ชัด ถ้าเทียบกับแบบเดิม

 

การพัฒนาตนเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไป
หากอยากให้ทีมและพนักงานเดินหน้า
ต้องปลูกฝังการสร้างค่านิยมที่อยากจะพัฒนาตัวเอง ในระดับบุคคลให้ได้ก่อน
ลองดูนะคะ เพื่ออนาคตองค์กรที่สดใสขึ้นกว่าเดิม

Facebook Comments Box