เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกมส์ domino Business Game#3

  ว่าด้วยเรื่อง

Read more

Appreciative Inquiry เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ (9)

Appreciative Inquiry

Read more

Appreciative Inquiry เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ (8)

Appreciative Inquiry

Read more

The Aladdin Inquiry (AI อีกแบบ..ตอนที่ 2)

Appreciative Inquiry

Read more