StrengthsFinder และ VIA มีความแตกต่างกันอย่างไร

Gallup StrengthsFinder และ VIA มีความแตกต่างกันอย่างไร
โดย DR. RYAN NIEMIEC
https://bit.ly/strengthenyou

ข้อแตกต่างหลายประการ
บางอย่างเป็นเรื่องที่ ละเอียดอ่อน, บางอย่างมีนัยสำคัญ
ระหว่างการทดสอบทั้งสอง รูปแบบ กับ สิ่งที่ทั้งสองแบบ วัดได้
ตารางด้านล่างสรุปความแตกต่างหลายประการเหล่านี้

Domain – บริบทโดยรอบ
Clifton Strengths ประเมินจุดแข็ง ผสมผสานจาก
ความสามารถและทักษะในที่ทำงาน เป็นหลัก
เป็นผลจากความเป็นเลิศหรือประสิทธิภาพที่ใกล้สมบูรณ์แบบ

ในขณะที่ VIA ประเมินจุดแข็งของคนเรา หรือ
ลักษณะเชิงบวกของบุคลิกภาพของคนเรา
ไม่เพียงแสดงในช่วงเวลาแห่งความเป็นเลิศเท่านั้น
แต่ยังอยู่ในช่วงเวลาเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันด้วย

Orientation – จุดเริ่มต้นที่โฟกัส
จุดโฟกัสที่โดดเด่นของแอปพลิเคชัน Clifton Strengths คือ การทำงาน
โดยมีโรงเรียนและโบสถ์เป็นโดเมนรองเพิ่มเติมในการสมัคร
การใช้ VIA ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมเหล่านั้น
และทุกสถานการณ์ที่มีมนุษย์อยู่ เนื่องจาก VIA นั้น
เป็นสากลในวัฒนธรรมและประเทศต่างๆ
เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมที่ทำให้เราเป็นมนุษย์

Scientific Scrutiny – การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์
ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการระหว่างเครื่องมือทั้งสองนี้
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทางวิทยาศาสตร์
การสำรวจ VIA และการแทรกแซงจุดแข็งของตัวละครนั้น
ได้รับการตรวจสอบโดย peer-reviewed
ในขณะที่จุดแข็งของ Clifton ไม่ใช่ ซึ่งหมายความว่า

งานของ VIA สามารถทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์และ
ความท้าทายของวิทยาศาสตร์จากนักวิจัยทั่วโลก
และได้รับประโยชน์จากการสังเกตของนักวิจัยจำนวนมากทั่วโลก
งาน Clifton Strengths ได้รับการศึกษาโดย
นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานของ Gallup เท่านั้น

Public/Private Access – การเข้าถึงแบบสาธารณะ/ส่วนตัว
เนื่องจาก Clifton Strengths ได้รับการส่งเสริมโดยองค์กรที่แสวงหาผลกำไร
Gallup จึงไม่เปิดเผยความลับทางการค้าและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ
VIA Survey เผยแพร่ข้อมูล การวิจัย และแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นใหม่บนเว็บไซต์
และนักวิจัยที่ศึกษา VIA Survey จะเผยแพร่สิ่งที่ค้นพบในวารสารทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ นักวิจัยหรือนักศึกษาในวิชาชีพใดๆ สามารถใช้แบบสำรวจ VIA
ในการทำงาน/การวิจัยของพวกเขา (เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่)

อันที่จริง นักวิจัยหลายร้อยคนในแต่ละปีใช้หนึ่งใน 17 มาตรการ
ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดแข็งของตัวละครในไซต์ VIA

Credit: https://www.viacharacter.org/topics/articles/how-is-the-via-survey-different-from-strengthsfinder

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล
ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat ที่เปิดกว้าง
กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่
https://bit.ly/strengthenyou

Credit ภาพ จาก https://samjoecooley.com/2017/12/13/transforming-performance-profiles-into-the-via-framework-of-character-strengths-an-ideographic-and-nomothetic-combined-approach/

สนใจ หลักสูตร และ โครงการที่ปรึกษา ทั้ง Online & On Site
การพัฒนา องค์กร-คิด-ฉลาด Intellectual Business Consultant

ติดต่อได้ที่
Tel. 080-419-8224
Line ID: almon.abcclub
http://m.me/clubpattana

Facebook Comments Box