ทำไมต้องมีและใช้ “จุดแข็ง” ในที่ทำงาน

ทำไมต้องมีและใช้ “จุดแข็ง” ในที่ทำงาน ?
โดย DAN COLLINSON
https://bit.ly/strengthenyou

มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้จุดแข็งเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าแนวทางจุดแข็งนั้นส่งผลดีต่อสถานที่ทำงาน
สำหรับทั้งตัวพนักงานและองค์กร

เมื่อมีการแนะนำแนวทาง การใช้จุดแข็งในองค์กร
พบว่ามีการเพิ่มขึ้น:
Employee engagement – ความผูกพันของพนักงาน
Job satisfaction – ความพึงพอใจในงาน
Wellbeing – ความเป็นอยู่ที่ดี
Productivity – ผลผลิตในงาน และ
Achieving goals more effectively –
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ พนักงาน นั้นได้รายงานจำนวนวันที่ขาดงาน
เนื่องจากการเจ็บป่วยน้อยลง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากขึ้น
เนื่องจากจำนวนกรณีของพนักงานที่ออกจากงาน
เนื่องจากความเครียดหรือความเหนื่อยหน่ายเพิ่มขึ้น

Credit: https://www.viacharacter.org/topics/articles/put-your-strengths-to-work-at-work

สำหรับตัวผู้เขียนเอง (ดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล)
ได้ใช้ “การบริหารองค์กรด้วยจุดแข็ง”
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร และ ทดลองมาตลอดระยะเวลา 10 ปี
ไม่ใช่เพียง “จุดแข็ง” จาก VIA อย่างเดียว
แต่รวมไปถึง “จุดแข็ง” จาก Gallup ด้วย
ซึ่ง จริง ๆ แล้ว นอกจากนั้นก็มี “จุดแข็ง” จากค่ายอื่น ๆ
ที่เป็น คุณค่าที่แสดงผลออกมา ยิ่งใช้ ยิ่งมีพลัง อีกมากมาย
ผู้เขียนจะ ค่อย ๆ เรียบเรียง ให้ทกุท่านได้ มาเรียนรู้กัน

แต่ผลการทดลองตลอดเวลาที่บริหารองค์กรมา
ก็นับว่า เห็นผล อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น
การใช้จุดแข็ง เพื่อเปิดความคิดสร้างสรรค์ ในการประชุม
และ สื่อสารกัน ต่าง ๆ (โดยวาง ปัญหา หรือ “จุดอ่อน” ลงก่อน)
นำมาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ และ การบริการ ใหม่ ๆ ไปเสนอลูกค้ามากมาย
อาทิเช่น Series Game & Cards จากการ สกัด จุดแข็งร่วม
ของ ลูกค้า และ ทีมงานของเรา

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล
ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat
กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่
https://bit.ly/strengthenyou

สนใจ หลักสูตร และ โครงการที่ปรึกษา ทั้ง Online & On Site
การพัฒนา องค์กร-คิด-ฉลาด Intellectual Business

ติดต่อได้ที่
Tel. 080-419-8224
Line ID: almon.abcclub
http://m.me/clubpattana

Facebook Comments Box