การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์มีในทุกที่ แม้แต่เกม

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์มีในทุกที่ แม้แต่เกม

โดย วชิราพร ชัยวรมุขกุล (เจ)
Tel. 089-712-7172
clubpattana@hotmail.com

……………………………………………………………………………………………………

 

หมากรุก …  แต่ละตัว มีการกำหนดคาแรกเตอร์แตกต่างกัน
ทำให้คุณค่าในหมากแต่ละตัว แตกต่างกัน
ทำให้สิทธิในการก้าวเดิน ก็ต่างกันด้วย

 

หมากรุก


แต่ทุกตัว มีกลยุทธ์ในตัวเอง และต้องสอดประสานกันเป็นทีม
หมากทุกตัวมีกลยุทธ์ในการนำตัวเอง ไปยังจุดปลอดภัย

 

ไม่มีใครอยากเสียหมาก
แต่ถ้าจำเป็นต้องเสีย จำเป็นต้องสละ …
ก็คงต้องเลือกสละตัวไม่สำคัญ เพื่อเก็บตัวที่สำคัญกว่า
ต้องเลือกที่จะเก็บตัวจำเป็น และมีค่าเอาไว้
เพื่อปกป้องหมากตัวที่สำคัญที่สุด คือ King

 


เมื่อ King ถูกรุก ถือว่าแพ้ (checkmate)
ถ้า king ล้ม …  แพ้ทั้งกระดาน

 

 

chess-1215079_1280

 


ธุรกิจจริงก็ด้วย
ทุกคน ทุกบทบาทในองค์กร
มีบทบาท หน้าที่ แตกต่างกัน
ทำงานต้องล้อตามกัน
ขึ้นตรงกับนโยบายของทีม
เพื่อปกป้อง king 
คือ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ขององค์กร

 


ถึงจุดนี้ ไม่อาจพึ่งโชคชะตา
จะประสบความสำเร็จได้
ต้องอาศัย กลยุทธ์
นั่นคือ ต้องมี “การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์”

 

 

strategy-background-design_1294-72

 

 

 • ผู้บริหารจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ “ผลการทำงาน” ของบุคลากรในองค์กร
  ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ตัวสินค้าหรือบริการ
  เพราะเมื่อใดก็ตามที่ ผลการทำงานเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
  จะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ เอง
 • ผู้บริหารจึงต้องศึกษาในเรื่องของ
  “ระบบการบริหารผลการทำงาน” นำมาประยุกต์ใช้
  เพื่อทำให้การบริหารผลการทำงาน เป็นที่น่าพอใจสำหรับทุกๆ ฝ่าย
Facebook Comments Box