เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game #16

เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#16

 

โดย วชิราพร ชัยวรมุขกุล (เจ)
Tel. 089-712-7172
clubpattana@hotmail.com

……………………………………………………………………………………………………

 

ว่าด้วยเรื่องของความเสี่ยง …

 

ตึก … ยิ่งสูง

ต้นทุนอาจถูกลงในแง่การจัดการวัตถุดิบ
แต่อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ
เช่น การล้มการพัง การคำนวณน้ำหนัก
หรือโครงสร้างที่ต้องแข็งแรงขึ้น
เมื่อต้องเจอแรงลม
จะลดความเสี่ยงด้วยการสร้างหลายเฟส หลายตึก
ก็อาจมีต้นทุนเพิ่มในการเทพื้น หรือวางฐาน วางโครง
คอนโดมิเนียม เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตัวแทน
การลงทุน ในเกม domino business game
ฉะนั้น
สิ่งทีพึงตระหนัก
คือ การจัดการความเสี่ยง

 

city-illustration_23-2147514701

 

 

 

ความเสี่ยงมีหลายมุมมอง เช่น

  • โอกาสที่เกิดขึ้นแล้วธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (Chance of Loss) – เสาคอนกรีตพัง ร้าว
  • ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (Possibility of Loss) – การเปลี่ยนโครงสร้างและวัตถุดิบ
  • ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Uncertainty of Event) – เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม
  • การคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์ (Dispersion of Actual Result) – สร้างตึกเสร็จไม่ทันกำหนด

เป็นต้น

 

epecuen-3524725_1280   high-water-876580_1280

 
ความเสี่ยงใด ยอมรับไม่ได้ จงระวังให้ดี
ถ้าจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อป้องกันความเสียหาย
และปัญหาที่อาจเกิดตามมาในอนาคต
หากจำเป็นต้องยอมลงทุน ก็ต้องยอมลงทุน

 

กลับมาที่ธุรกิจทั่วไป
เสน่ห์ของการบริหารความเสี่ยง
อยู่ที่ว่า คุณเป็นคนกล้าเสี่ยง หรือ
กล้าได้กล้าเสียมากน้อยเพียงใด
พฤติกรรมต่อการบริหารความเสี่ยงก็จะแตกต่างกันออกไป

 

บางคนไม่กล้าเสี่ยงเลย ก็ play safe อยู่ใน เขตปลอดภัยตลอด
เช่น ไม่กล้าเอาเงินเย็นไปลงทุนใดๆ ก็ เอาเงินฝากธนาคาร
ยอมรับดอกเบี้ยเงินฝากที่แสนจะน้อยนิดแต่ปลอดภัยมั่นคง แบบนั้นต่อไป
แต่บางคนเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย (Risk lover) เช่น นักลงทุน นักเก็งกำไรหุ้น
นักเก็งราคาทองคำ ก็กล้าที่จะตัดสินใจบางอย่าง แบบ High risk high return
แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าผลออกมา negative ก็  High risk High Loss เช่นกัน เป็นต้น

 

 

 

Facebook Comments Box