เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game #17

เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#17

โดย วชิราพร ชัยวรมุขกุล (เจ)
Tel. 089-712-7172
clubpattana@hotmail.com

……………………………………………………………………………………………………

 

ใน เกมกลยุทธ์ Domino Business Game สอนให้กลุ่ม
รู้จักการควบคุม และใช้เงินลงทุนไปกับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
แม้จะเป็นเพียงเกมการแข่งขัน
แต่ก็คงไม่มีใคร อยากจะขาดทุน
หรือมีแนวโน้มกำไรลดลง

 

ว่าด้วยเรื่อง การบริหารงบการเงิน

การบริหารงบการเงิน

คุณอยากเป็นแบบไหน
ระหว่าง…

รับโปรเจคใหญ่ หน้าบาน
ได้ยอดสูง … แต่ต้นทุนก็บนจนคุมไม่อยู่

กับ
โปรเจคไซส์เล็ก
ยอดธรรมดา แต่บริหารต้นทุนได้ต่ำ

กำไรอย่างหลังน่าจะมากกว่าอย่างแรกนะคะ

 

 

close-up-of-pen-on-financial-report-with-window-background_1098-3481

 

 

 

องค์กร หรือธุรกิจ จำเป็นต้องมีงบการเงิน
ซึ่งก็คือรายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน
เพื่อจะได้รู้ถึงสภาวะต่างๆของธุรกิจนั้น
งบการเงินจะแสดงถึง ฐานะทางการเงิน
ผลประกอบการ และกระแสเงินสด ในแต่ล่ะรอบบัญชี

 
ข้อมูลหลักฐานทางการเงินที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่สามารถ
นำมากำหนด ชี้ชะตาอนาคตของธุรกิจได้ 100%
แต่เป็นแค่ข้อมูลตัวเลขคาดการณ์ เอาไว้พยากรณ์
ความเป็นไปในอนาคตร่วมกับข้อมูลอื่นๆ
เช่นเดียวกับกลยุทธ์
หากประสบความสำเร็จเฟื่องฟูในอดีตเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ใช่ว่า ในวันนี้ จะยังใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆ ก็คงไม่ได้

 

financing-3536752_1280

 

 

 

การที่ธุรกิจมีเม็ดเงินในทุกวันนี้
ทำให้ต้องเกิดการบริหารทางการเงิน
เพื่อ

-บริหารความเสี่ยง (ลดความเสี่ยง) ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม อัตราดอกเบี้ย
หรือแม้แต่สภาพคล่องในองค์กร

-พยากรณ์และวางแผน

– ตัดสินใจลงทุน ระดมทุน เพิ่มทุน หรือถอนทุน

-ควบคุมสินค้าคงคลังและงบประมาณประจำปี

เป็นต้น

 

 

Facebook Comments Box