การพัฒนาองค์กร (OD) คือ นวัตกรรมแห่งการทำงาน

การพัฒนาองค์กร (OD) คือ นวัตกรรมแห่งการทำงาน
โดย อ.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล (ALMON)
กรรมการบริหาร บริษัท ABC CLUB จำกัด
Tel: 080-419-8224
clubpattana@hotmail.com
www.facebook.com/clubpattana

หนังสือ Intellectual Capital ทุนทางปัญญา พัฒนาองค์กรไม่ง้อเงิน สนพ. HR Center ราคาปก 180 บาท
หนังสือ Intellectual Capital
ทุนทางปัญญา พัฒนาองค์กรไม่ง้อเงิน
สนพ. HR Center ราคาปก 180 บาท

หากเราเปรียบเทียบการทำงานของเราทุกๆ วัน
ที่เราทำซ้ำไปซ้ำมา ซ้ำมาซ้ำไป ทุกวี่ทุกวันนั้น เป็นเหมือน เกม เกมหนึ่ง

เกมที่มีจุดเริ่มต้น Start Point คือ การสมัครเข้ามาทำงาน
เกมที่มีจุดจบ Ending Point คือ การเลิกทำงาน จากการลาออก หรือ เกษียณ
เกมที่มีคะแนน เป็น เงินเดือนหรือโบนัส ให้เก็บสะสมทุกเดือน ทุกปี
เกมที่ต้องใช้ทั้ง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ทั้งหมด
ลงมือลงแรง ทั้งแรงกาย แรงสมอง แรงใจ ในการทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เราจะต้องเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มเกม จน จบเกม
เล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกวันจนเราชำนาญ เราเรียกว่า
วงจรแห่งการทำงาน

 

…..

ทุกๆ คน ในทุกๆ งานล้วนแล้วแต่มีกระบวนการทำงานตามวงจรแห่งการทำงานทั้งสิ้น

ต่อมา เกมนี้ไม่สามารถเล่นได้ด้วยคนเดียว ต้องมีคนมาเล่นช่วย เป็นทีม
เพื่อให้ทีมนี้สามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยดี จึงต้องมี สิ่งเหล่านี้ คือ
การบริหาร (Administrate)

…..

เพื่อทำให้คนหลายๆ คนทำงานเดียวกันหรือแม้กระทั่งทำงานที่แตกต่างกัน
แต่เป้าหมายเดียวกัน ได้สำเร็จลุล่วงไปในทิศทางเดียวกัน
มีการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
เหมือนกับเราที่มีคันบังคับเกม เพื่อให้เกมนั้นเป็นไปตามจุดหมายของเรา เรียกว่า
วงจรแห่งการบริหารงาน

…..

ต่อมา เกมที่เราต้องใช้หลายคนเล่นพร้อมๆ กัน มีเป้าหมายเดียวกัน
ไม่สามารถตอบสนอง โลกยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านความต้องการที่ซับซ้อนและสูงขึ้นของคน ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านอื่นๆ ล้านแปด หมื่นเก้า

เห็นไหมครับ เกมที่เมื่อก่อนเราเล่นคนเดียวได้ ต่อมาต้องใช้คนหลายคนเล่นด้วยกัน
เพื่อทำงานเพิ่มขึ้น ให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันกับเกมอื่นๆ
จากคู่แข่งของเราที่เขามีเกมใหม่ๆ มาเสนอ

เราจึงต้อง พัฒนาทั้งวิธีการเล่นเกม และ การบริหารเกม ขึ้นมาใหม่
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ทั้งเพื่อให้คนหลายคนที่ทำงานตามเป้าหมาย
ให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ดีขึ้น แต่ใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างเต็มที่ที่สุด
เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ส่งตรงไปยังลูกค้า ได้รับความพึงพอใจ
ถึงขั้นประทับใจมากกว่าคู่แข่ง เราเรียก “นวัตกรรมแห่งการทำงาน” เหล่านี้ ทั้งหมดว่า
การพัฒนา (Development)

…..

หากจะกล่าวได้ว่า “การพัฒนา”
มีหลากหลายมุมมองมาก เริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน อาทิเช่น

  • การพัฒนาตนเอง
  • การพัฒนาทีมงาน
  • การพัฒนาหน่วยงาน
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การพัฒนาบริษัท
  • การพัฒนาธุรกิจ
  • การพัฒนาสังคม
  • การพัฒนาประเทศ
  • ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเริ่มจากการพัฒนาตนเอง
จนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เราเรียกว่า “การพัฒนาองค์กร (OD)”
ในองค์กรธุรกิจนั้น การพัฒนาองค์กร
เราสามารถพัฒนาธุรกิจได้ด้วยการพัฒนาทั้ง
การทำงาน และ การบริหารงาน

จะกล่าวได้ว่า การพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจนั้น ก็คือ
การพัฒนากระบวนการทำงาน ให้ทำงานได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ผลผลิตมากขึ้น
โดยใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และ พัฒนากระบวนการบริหาร
ให้สามารถดูแลการทำงานได้อย่างเต็มที่ที่สุด โดยคนทำงานมีความเต็มใจ
และ สุขใจที่จะทำงานได้มากที่สุด นั่นเอง

สนใจ หลักสูตร และ โครงการที่ปรึกษา ทั้ง Online & On Site
การพัฒนา องค์กร-คิด-ฉลาด Intellectual Business

ติดต่อได้ที่
Tel. 080-419-8224
Line ID: almon.abcclub
http://m.me/clubpattana

Facebook Comments Box