เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#6

เรียนรู้วิชา MBA ผ่า

Read more

เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#5

เรียนรู้วิชา MBA ผ่า

Read more

AI ผ่านความเป็นไทยแลนด์4.0

สวัสดีครับ ช่วงนี้เป

Read more

The Aladdin Inquiry (AI อีกแบบ..ตอนที่ 2)

Appreciative Inquiry

Read more