เรียนรู้และเข้าใจจุดแข็งในตัวเอง1

บางสิ่ง ทำให้คนทำงานอย่างพวกเรา
มีประสิทธิผลมากขึ้น และพวกเรามีอยู่แล้ว
มันเรียกว่า “จุดแข็ง” Strength
จุดแข็งของมนุษย์เป็นหัวข้อสำคัญของการวิจัย
และการประยุกต์ใช้ในด้านจิตวิทยาเชิงบวก
และแนวทางจุดแข็งก็มีความสำคัญมากขึ้นในที่ทำงาน
จุดแข็งส่งผลดีในการสร้างสรรค์
ให้องค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น เพิ่มขึ้น
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและช่วยให้
บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความสำเร็จ
ในอาชีพการงาน

จุดแข็ง คืออะไร กันแน่นะ ?
จุดแข็ง แบบไหน ควรใช้ในองค์กร การทำงาน ?

นักวิจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวกและจุดแข็งชั้นนำ
ศาสตราจารย์ Alex Linley กำหนดจุดแข็งดังนี้:
(https://uk.linkedin.com/in/alexlinley)

“จุดแข็ง คือ ความสามารถที่มีอยู่ก่อนแล้ว
สำหรับ บางส่วนของ วิธีการทำงาน ความคิด
หรือความรู้สึก เฉพาะที่ให้พลังแก่ผู้ใช้
และช่วยให้ทำงาน พัฒนา และ
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมที่สุด”

จากประสบการณ์ของ Alex Linley
ผู้คนมักจะคิดว่าจุดแข็งเป็นเพียงสิ่งที่เราทำได้ดี
อย่างไรก็ตาม มันซับซ้อนกว่านั้น
เราอาจทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
แต่อาจทำให้หมดพลังงานหรือทำให้เรา เบื่อ
เมื่อเราเติมพลังหรือ “อยู่ในโซน”
เมื่อทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
มักจะเป็นสัญญาณว่าจุดแข็งนั้นทำงานและมีอยู่

นอกจากนี้ เราอาจไม่รู้จุดแข็งของเรา เราอาจมองข้ามไป
หรือคิดว่าทุกคนสามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดี

ตัวอย่างเช่น
เพื่อนคนหนึ่งแสดงความจุดแข็ง ที่เรียกว่า “ความพากเพียร”
เขาสามารถฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้
และรับมือกับความทุกข์ยากได้ ด้วยจุดแข็ง “ความพากเพียร”
ทำให้เขาสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ดังนั้น เมื่อเขาบ่นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน 2 คน
ที่ชอบใช้เวลาประชุมเพื่อสร้างแนวคิดใหม่
Alex Linley แนะนำว่า
สิ่งนี้อาจแสดงถึงจุดแข็งของ “ความคิดสร้างสรรค์”
และเตือนเขาว่าจุดแข็งของเขาและจุดแข็งของเขาทั้งสอง
มีจุดมุ่งหมายในเชิงบวกสำหรับ องค์กร

เขาเกิดการตระหนักรู้ และ ความมั่นใจของเขาเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเขาเอง และเขาก็ยอมรับจุดแข็ง
ของเพื่อนร่วมงานมากขึ้นด้วย

ผลที่ได้คือสามารถทำงานร่วมกัน
ได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Credit : https://www.viacharacter.org/topics/articles/put-your-strengths-to-work-at-work?fbclid=IwAR2Lgz3VzDKA6Irbvqq9zbyCAfZwgtC8SE4NbCZwdGjy78S1KKGRjcAx-OU

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล

Facebook Comments Box