จุดแข็งข้อใด ที่ ผู้หญิง ทำได้ดีกว่า (ชาย)

จุดแข็งข้อใด ที่ ผู้หญิง ทำได้ดีกว่า (ชาย) 

โดย Reham Al Taher, MSc, Psychologist

จุดแข็งอะไรที่ผู้หญิงทำคะแนนได้สูงกว่า?


หากผู้อ่าน มีความสนใจในการระบุคุณลักษณะของจุดแข็ง
ที่โดดเด่นในเรื่องเพศและวิธีการพัฒนา


ในขณะที่ Martin Seligman และเพื่อนร่วมงานของเขา
ศึกษาศาสนาหลักและประเพณีทางปรัชญาทั้งหมด
เพื่อค้นหาคุณธรรมสากล
งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับจุดแข็งทางเพศและ
ลักษณะนิสัยก็ข้ามวัฒนธรรมเช่นกัน


ในการศึกษาโดย Brdar, Anic และ Rijavec
เกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศและจุดแข็งของอุปนิสัย
ผู้หญิงได้คะแนนสูงสุดในด้านจุดแข็งของ

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตา ความรัก
ความกตัญญู และ ความยุติธรรม

ความพึงพอใจในชีวิตของผู้หญิง
ถูกทำนายโดย ความมีชีวิตชีวา ความกตัญญู ความหวัง
ความซาบซึ้งในความงาม/ความเป็นเลิศ
และความรักต่อผู้หญิงคนอื่นๆ

การศึกษาล่าสุดโดย Mann พบว่า
ผู้หญิงมักจะให้คะแนนความกตัญญูมากกว่าผู้ชาย
Alex Linley และเพื่อนร่วมงานรายงานใน
การศึกษาในสหราชอาณาจักรว่า
ผู้หญิงไม่เพียงแต่ได้คะแนนสูงขึ้นใน
ด้านจุดแข็งระหว่างบุคคล เช่น 

ความรักและความเมตตา 

แต่ยังรวมถึงความฉลาดทางสังคมด้วย

ในการศึกษาข้ามวัฒนธรรมในสเปนโดย
Ovejero และ Cardenal พวกเขาพบว่า
ความเป็นผู้หญิงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความรัก ความฉลาดทางสังคม ความซาบซึ้งในความงาม
ความรักในการเรียนรู้ การให้อภัย จิตวิญญาณ
และความคิดสร้างสรรค์

ยิ่งผู้นั้นเป็น มีความเป็นผู้ชายมากเท่าไร
ก็ยิ่งมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
จุดแข็งของตัวละครเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้น

Credit:
https://positivepsychology.com/classification-character-strengths-virtues/

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล 

ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat 

กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่ 

https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box