รายการคู่มือ CSV (Character Strengths and Virtues)

รายการคู่มือ CSV (Character Strengths and Virtues)

โดย Reham Al Taher, MSc, Psychologist

คู่มือนี้ จะเจาะลึกลักษณะทั้ง 6 ด้านล่างนี้
เราได้สรุปประเด็นสำคัญไว้ ดังนี้

1.Virtue of Wisdom and Knowledge
🔺 คุณธรรมแห่งปัญญาและความรู้


ยิ่งเราปล่อยให้ตัวเองอยากรู้อยากเห็นและ

สร้างสรรค์มากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่งได้รับมุมมองและ
สติปัญญามากขึ้นเท่านั้น และจะยิ่งรักสิ่งที่เรา
กำลังเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น
เป็นการพัฒนาคุณธรรมแห่งปัญญาและความรู้


จุดแข็งที่มาพร้อมกับคุณธรรมนี้ เกี่ยวข้องกับ
การได้มา และ การใช้ความรู้:

🔹 Creativity – ความคิดสร้างสรรค์
(เช่น ความคิดสร้างสรรค์ของ Albert Einstein
ทำให้เขาได้รับความรู้และปัญญาเกี่ยวกับจักรวาล)
🔹 Curiosity – ความอยากรู้
🔹 Judgement – มองรอบด้าน
🔹 Love of Learning – รักการเรียนรู้
🔹 Perspective – มีมุมมองฉลาด

(เรื่องน่ารู้: การศึกษาจำนวนมากพบว่า
การประเมินมุมมองและสติปัญญาในตนเอง
ของผู้ใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ซึ่งตรงกันข้ามกับ
แนวคิดที่นิยมว่าปัญญาของเราเพิ่มขึ้นตามอายุ)

…..

2. Virtue of Courage
🔺 คุณธรรมแห่งความกล้าหาญ

ยิ่งเรากล้าหาญและพากเพียรมากขึ้นเท่าไร
ความซื่อสัตย์ของเราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
เพราะเราจะเข้าสู่สภาวะของความรู้สึกที่สำคัญ
และส่งผลให้มีบุคลิกที่กล้าหาญมากขึ้น

จุดแข็งที่มาพร้อมกับคุณธรรมนี้เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุเป้าหมายเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ตรงกันข้าม:


🔹 Bravery – ความกล้าหาญ
🔹 Perseverance – อุตสาหะ
🔹 Honesty – ความซื่อสัตย์
🔹 Zest – ความมีชีวิตชีวา

…..

3. Virtue of Humanity
🔺 คุณธรรมของความเป็นมนุษย์

มีเหตุผลว่าทำไม Oprah Winfrey ถูกมองว่า
เป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมสำหรับมนุษยธรรม
ในทุกๆ การแสดง เธอเข้าหาแขกด้วยความเคารพ 

ความชื่นชม และความสนใจ (ข่าวกรองทางสังคม) 

เธอแสดงความเมตตาผ่านงานการกุศล และ

เธอแสดงความรัก ให้กับเพื่อนและครอบครัวของเธอ


จุดแข็งที่มาพร้อมกับคุณธรรมนี้ ได้แก่ 

การดูแลและเป็นมิตรกับผู้อื่น:

🔹 Love – รักผู้อื่น
🔹 Kindness – ความเมตตา
🔹 Social intelligence – ความฉลาดทางสังคม

…..


4. Virtue of Justice
🔺 คุณธรรมแห่งความยุติธรรม


มหาตมะ คานธี เป็นผู้นำขบวนการเอกราชของอินเดีย
ในอินเดียที่ปกครองโดยอังกฤษ เขานำอินเดีย
ไปสู่อิสรภาพและช่วยสร้างการเคลื่อนไหว
เพื่อสิทธิพลเมืองและเสรีภาพโดยการเป็นพลเมืองที่แข็งขัน
ในการไม่เชื่อฟังอย่างสันติ 

ผลงานของเขาได้รับการนำไปใช้ทั่วโลกสำหรับความเป็นสากล


จุดแข็งที่มาพร้อมกับคุณธรรมนี้รวมถึง
จุดแข็งที่สร้างชุมชนที่แข็งแรงและมั่นคง:

🔹 Leadership – เป็นผู้นำ ที่ไม่บังคับ

🔹 Fairness – รักความยุติธรรม
🔹 Leadership – ความเป็นผู้นำ

…..

 
5. Virtue of Temperance
🔺 คุณธรรมของความควบคุมอารมณ์


การให้อภัย เมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน สุขุม
และควบคุมพฤติกรรมและสัญชาตญาณของเรา
ป้องกันไม่ให้เราเย่อหยิ่ง เห็นแก่ตัว
หรือลักษณะอื่นใดที่มากเกินไปหรือไม่สมดุล


จุดแข็งที่รวมอยู่ในคุณธรรมนี้คือจุดแข็งที่ป้องกันส่วนเกิน:


🔹 Forgiveness – การให้อภัยและความเมตตา
🔹 Humility – ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสุภาพเรียบร้อย
🔹 Prudence – ความรอบคอบ
🔹 Self-Regulation – การควบคุมตนเอง

…..

6. Virtue of Transcendence
🔺 คุณธรรมแห่งความเหนือธรรมชาติ


องค์ดาไลลามะเป็นผู้อยู่เหนือธรรมชาติ
ที่พูดอย่างเปิดเผยว่าทำไมเขาไม่เคยสูญเสียความหวัง
ในศักยภาพของมนุษยชาติ เขายังชื่นชมธรรมชาติ
ในความสมบูรณ์แบบและใช้ชีวิตตามที่เขาเชื่อ
ว่าเป็นจุดประสงค์ที่เขาตั้งใจไว้


จุดแข็งที่มาพร้อมกับคุณธรรมนี้รวมถึงจุดแข็ง
ที่เชื่อมสัมพันธ์กับจักรวาลที่ใหญ่กว่าและให้ความหมาย:


🔹 Appreciation of beauty and excellence – ชื่นชมความงามและความสามารถ
🔹 Gratitude – ความกตัญญู
🔹 Hope – ความหวัง
🔹 Humor – อารมณ์ขัน
🔹 Spirituality – จิตวิญญาณหรือความรู้สึกของวัตถุประสงค์

Credit:
https://positivepsychology.com/classification-character-strengths-virtues/

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล 

ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat 

กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่ 

https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box