แบบสำรวจ VIA แตกต่างจาก Gallup StrengthsFinder อย่างไร กันนะ ?

แบบสำรวจ VIA แตกต่างจาก Gallup StrengthsFinder อย่างไร กันนะ ?
โดย DR. RYAN NIEMIEC

2 ค่ายที่ยิ่งใหญ่ของโลก ในการประเมิน จุดแข็ง
การเคลื่อนไหวของแวดวง “จุดแข็ง” ในด้านจิตวิทยา
การศึกษา ธุรกิจ การโค้ช การเรียนรู้
และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่น่ายินดียิ่ง จากแนวทางการบริหารแบบดั้งเดิม
ที่เน้นที่ “จุดอ่อน”

อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญ
ระหว่างแบบสำรวจจุดแข็งที่มีอยู่ ?
การสำรวจ VIA ของสถาบัน VIA
เกี่ยวกับลักษณะนิสัย และ
การประเมินจุดแข็งของ Clifton
(StrengthsFinder 2.0) ของ Gallup
เป็นเครื่องมือประเมินจุดแข็ง
ที่โดดเด่นสองแบบในสาขานี้
เรามาดูแต่ละอย่างกันดีกว่า

บทเรียนสั้น ๆ เกี่ยวกับภารกิจ
และวัตถุประสงค์ ของ GALLUP และ VIA

Gallup ถือว่า เป็นผู้บุกเบิกการใช้จุดแข็ง
ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา
โดยช่วยให้พนักงานเปลี่ยนแปลง
วิธีที่พวกเขามองตนเองและงานของตน
ในการทบทวนการสำรวจพนักงานอย่างละเอียด
การประเมิน Clifton Strengths ถูกสร้างขึ้น
เพื่อวัดผล 34 ประเด็นเกี่ยวกับ
ความสามารถของพนักงานในองค์กร

และ เกือบ 2 ทศวรรษที่แล้ว
สถาบัน VIA ร่วมมือกับนักวิชาการชั้นนำ
เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรดีที่สุดเกี่ยวกับมนุษย์
การประชุมทางวิทยาศาสตร์
(รวมถึงการประชุมกับ Gallup)
การทำงานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ 55 คน
งานข้ามวัฒนธรรม และการวิเคราะห์และ
การวิจัยอย่างครอบคลุมตลอดระยะเวลา 3 ปี

ส่งผลให้ VIA Classification
มีจุดแข็ง 24 ประการและคุณธรรม 6 ประการ
จากนั้นจึงสร้าง VIA Survey
ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ ฟรี
(ผู้เรียบเรียง ขอย้ำว่า FREE ในการประเมิน)
และผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อ
วัดจุดแข็ง เหล่านี้
หากท่านใด สนใจ ติดต่อ ADMIN
ได้ที่ Line ID: almon.abcclub

Credit:
https://www.viacharacter.org/topics/articles/how-is-the-via-survey-different-from-strengthsfinder

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล
ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat
กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่


https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box