แบบสำรวจ VIA มีที่มา จากไหน ?

CliftonStrengths และแบบสำรวจ VIA เปรียบเทียบกันอย่างไร ?

โดย ADAM HICKMAN AND MARY CLAIRE EVANS


หลังจาก ผู้เรียบเรียง ได้ เรียบเรียงบทความ
ความคล้ายและความแตกต่าง ของ 2 ค่าย จุดแข็ง
โดยอ้างอิงจาก ของ VIA โดย DR. RYAN NIEMIEC แล้ว

มาคราวนี้ ผู้เรียบเรียง ขอไปสำรวจ บทความของทาง
ค่าย ๆ Gallup CliftonStrengths กันบ้าง นะครับ

แวดวงโค้ชในปัจจุบันต้องเผชิญกับทางเลือกในการประเมินที่หลากหลาย 

โดยทุกคนต่างก็อ้างว่าได้รับผลลัพธ์สุดท้ายจากความเข้าใจ

และการสร้างการอภิปรายที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพ 

เราเจาะลึกประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับความเหมือนและ

ความแตกต่างของเครื่องมือการประเมินสองแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย: 

แบบสำรวจจุดแข็งของตัวละคร VIA และ

การประเมิน CliftonStrengths (เดิมชื่อ StrengthsFinder)


VIA Character Theory
นักจิตวิทยาคลินิก Dr. Neal Mayerson และ

นักวิจัยชื่อดัง Dr. Martin Seligman 

เริ่มสำรวจด้านจิตวิทยาเชิงบวกในช่วงปลายทศวรรษ 1990 

พวกเขา ใช้สังคมศาสตร์เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของคุณลักษณะ

ลักษณะเฉพาะที่กำหนดสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับผู้คน


ในปี 2544 พวกเขาได้ก่อตั้ง VIA Institute on Character 

ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 

ชื่อ “VIA” มาจาก Values in Action “คุณค่าในการดำเนินการ” 

และเป็นการอ้างอิงถึงบทบาทของสถาบัน

ในการเชื่อมโยงการวิจัยและการปฏิบัติ


สถาบัน VIA จำแนกลักษณะนิสัยออกเป็น 24 จุดแข็ง 

แต่ละกลุ่มคุณธรรมตามรายการตามรูปแนบ


สาระสำคัญของป้ายกำกับดังกล่าว คือ

การจัดหมวดหมู่และตั้งชื่อด้านบวกของลักษณะนิสัยของบุคคล 

ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีรูปแบบที่ 

“คิดหาวิธีที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เพื่อสร้างแนวคิดและ

ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสำเร็จทางศิลปะ

แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงนั้น” 

ใครบางคนที่อยู่ใน Zest สูงคือ 

“เข้าใกล้ชีวิตด้วยความตื่นเต้นและพลังงาน 

ไม่ทำสิ่งต่าง ๆ ครึ่งทางหรือครึ่งทาง ใช้ชีวิตเหมือนการผจญภัย 

รู้สึกมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้น”

ในปี พ.ศ. 2546 สถาบันได้เผยแพร่ VIA Survey 

ซึ่งเป็นการประเมินฟรี ที่จัดอันดับจุดแข็งของตัวละคร 24 ตัวของแต่ละบุคคล


VIA Character Assessment Design


แบบสำรวจจุดแข็งของ VIA เป็นการทดสอบบุคลิกภาพ

ที่ผ่านการตรวจสอบทางจิตวิทยา ซึ่งวัดจุดแข็งของบุคคล

ที่ประกอบขึ้นเป็นบุคลิกภาพเชิงบวกของแต่ละบุคคล 

การประเมินประกอบด้วย 120 รายการทั้งด้านบวกและด้านลบ

เพื่อจุดแข็งที่แตกต่างกัน การประเมินมีการแสดงออกทาง

พฤติกรรม อารมณ์ และความรู้ความเข้าใจที่หลากหลาย

สำหรับแต่ละจุดแข็ง จากนั้นขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้มาตราส่วนห้าจุดเพื่อประเมินว่าแต่ละวลี “เหมือนฉัน” มากเพียงใด 

ไม่มีการจำกัดเวลาในการตอบคำถาม
เมื่อทำเสร็จแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับรายการ

จุดแข็งของ VIA 24 ตัวที่ปรับขนาดด้วยคุณธรรม 9 ประการฟรี 

ยืนยันว่า ทำแบบทดสอบ และ ได้ผลเบื้องต้น FREE
หากสนใจ ติดต่อ ผู้เรียบเรียง กลับมาได้ที่ clubpattana@hotmail.com
หรือ Line ID: almon.abcclub ได้เลย

พร้อมตัวเลือกในการซื้อรายงานเชิงลึกเพิ่มเติม
ด้วยราคาตั้งแต่ $20 ถึง $50
สถาบัน VIA รายงานว่า จนถึงปัจจุบัน (2018)

มีผู้คนมากกว่า 5.9 ล้านคนใน 196 ประเทศที่ทำแบบสำรวจ 

ซึ่งมีคำแปล สำหรับผู้ใหญ่ 39 ภาษา
และคำแปลสำหรับเยาวชน 21 ภาษา

Credit: https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/249878/compare-via-survey-cliftonstrengths.aspx

Credit ภาพ จาก https://www.clubpattana.com

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล

ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat ที่เปิดกว้าง

กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่

https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box