เราควรใช้แบบสำรวจจุดแข็งด้านใด ?

เราควรใช้แบบสำรวจจุดแข็งด้านใด ?

โดย DR. RYAN NIEMIEC

… 

แม้ว่าผู้เขียนจะเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในงานของ VIA 

แต่ก็ยากที่จะหาสถานการณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์ที่จะใช้

แบบสำรวจของ VIA เพื่อประเมิน สำรวจ และแทรกแซงจุดแข็ง

เนื่องจากจุดแข็งของ VIA 24 ตัวนี้

เป็น “ภาษาทั่วไป” ซึ่งทุกคนเข้าใจได้ง่าย 

สำหรับการสื่อสารเกี่ยวกับอัตลักษณ์เชิงบวกของเรา 

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของแก่นแท้

ของสิ่งที่เราเป็นในฐานะปัจเจกบุคคล 

และอัตลักษณ์เชิงบวกมีความสำคัญ 

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดและกับคนที่คุณอยู่ด้วย


นอกจากนี้ จุดแข็งของ VIA 

ยังเชื่อมโยงกับผลลัพธ์เชิงบวกมากมาย

ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการทำงาน

และประสบการณ์การทำงานเชิงบวก 

ไปจนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

และความสำเร็จที่มากขึ้น 

สำหรับบรรณานุกรมที่มีคำอธิบายประกอบของการศึกษา

กว่า 600 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งของตัวละคร 

นอกจากนี้ คุณยังจะพบผลการศึกษาล่าสุด 40 ชิ้น

ที่แสดงประโยชน์ในการใช้จุดแข็งของตัวละครในที่ทำงาน

ดังนั้น คำถามที่ดีกว่าคือ

เมื่อใดที่คุณจะรวมการประเมินจุดแข็งอื่น ร่วมกับแบบสำรวจ VIA 

เช่น การเพิ่มเครื่องมือจุดแข็งของ คลิฟตัน 

แต่มันอาจไม่มีงานวิจัยรองรับตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ 

การตัดสินใจใช้งาน จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

ตามระดับความสะดวกสบายของแต่ละบุคคลหรือที่ปรึกษา 

ความเข้าใจจุดแข็งของพวกเขา และ

ความสนใจ/ความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง


ผู้เขียน และ ผู้เรียบเรียง ยินดีต้อนรับผู้ที่ผสมผสาน
การใช้การประเมินทั้งสองแบบในการปฏิบัติงานหรือการวิจัย
ติดต่อ ผู้เรียบเรียง กลับมาได้ที่ clubpattana@hotmail.com
หรือ Line ID: almon.abcclub ได้เลย

Credit: https://www.viacharacter.org/topics/articles/how-is-the-via-survey-different-from-strengthsfinder

Credit ภาพ จาก https://www.habitsforwellbeing.com/via-character-strengths/

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล

ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat ที่เปิดกว้าง

กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่

https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box