ภาพรวมของ CliftonStrengths

CliftonStrengths และแบบสำรวจ VIA เปรียบเทียบกันอย่างไร ในมุมมอง บทความของ Gallup

โดย ADAM HICKMAN AND MARY CLAIRE EVANS

หลังจาก ผู้เรียบเรียง ได้ เรียบเรียงบทความ
ความคล้ายและความแตกต่าง ของ 2 ค่าย จุดแข็ง
โดยอ้างอิงจาก ของ VIA โดย DR. RYAN NIEMIEC แล้ว

มาคราวนี้ ผู้เรียบเรียง ขอไปสำรวจ บทความของทาง
ค่าย ๆ Gallup CliftonStrengths กันบ้าง นะครับ

ภาพรวมของ CliftonStrengths


การประเมิน CliftonStrengths อิงจากการวิจัย
ของ Dr. Don Clifton และ
เผยแพร่โดย Gallup Organisation
พ.ศ. 2546 สมาคมจิตวิทยาอเมริกันได้ยกย่องคลิฟตัน
ด้วยการยกย่องจากประธานาธิบดีว่าเป็น
“บิดาแห่งจิตวิทยาจากจุดแข็ง” 

Gallup เป็นผู้บุกเบิกการเคลื่อนไหวจุดแข็ง
มานานหลายทศวรรษด้วยการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับผลลัพธ์ในสถานที่ทำงาน สวัสดิภาพของแต่ละบุคคล
และผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

CliftonStrengths กำหนดธีมความสามารถ 34 แบบ
แยกออกเป็นสี่โดเมน

Strategic Thinking: Analytical, Context, Futuristic,
Ideation, Input, Intellection, Learner, Strategic

Executing: Achiever, Arranger, Belief, Consistency,
Deliberative, Discipline, Focus, Responsibility, Restorative

Influencing: Activator, Command, Communication,
Competition, Maximizer, Self-Assurance, Significance, Woo

Relationship Building: Adaptability, Connectedness,
Developer, Empathy, Harmony, Includer,
Individualization, Positivity, Relator

ยังไม่ได้ค้นพบ CliftonStrengths ของคุณใช่ไหม
ทำการประเมินและรับรายงาน CliftonStrengths
34 ในแบบของคุณวันนี้

หัวข้อความสามารถแต่ละหัวข้อจะจำแนกรูปแบบการคิด 

ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละคน 

เมื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้และนำไปปฏิบัติที่มีความหมาย 

ก็จะสามารถสร้างพฤติกรรมหรือ

จุดแข็งที่เกือบจะสมบูรณ์แบบได้ 

อย่างที่ดร.คลิฟตันพูดไว้อย่างชาญฉลาด 

“มีบางอย่างที่คุณทำได้ดีกว่าคนอื่น 10,000 คน 

และเราแค่ต้องหาให้เจอว่านั่นคืออะไร”


การออกแบบการประเมินความแข็งแกร่งของคลิฟตัน


การประเมิน CliftonStrengths ประกอบด้วยข้อความที่

จับคู่ 177 รายการ สำหรับการจับคู่แต่ละครั้ง 

ผู้ตอบจะมีช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อเลือกข้อความที่

อธิบายตนเองได้ดีที่สุด หลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีตัวเลือกรายงานสองแบบ

สำหรับการรับผลลัพธ์: Top 5 Signature Themes report

ซึ่งให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อห้าอันดับแรก

หรือรายงาน CliftonStrengths ฉบับเต็ม 34 ของพวกเขา 

ซึ่งให้รายละเอียดไม่เพียงแต่ 5 อันดับแรกของแต่ละบุคคล 

แต่ยังจัดอันดับ 29 ธีมที่เหลือด้วย 

มีชุดรูปแบบ 5 อันดับแรกที่เป็นไปได้ 278,256 ชุด

และชุดรูปแบบซิกเนเจอร์มากกว่า 33 ล้านชุด 

ดังนั้นผลลัพธ์แต่ละรายการจึงมีเอกลักษณ์

เฉพาะสำหรับผู้ตอบรายนั้น

จนถึงปัจจุบัน การประเมิน CliftonStrengths 

กำลังเข้าใกล้ 25 ล้านคนที่เข้าใจพรสวรรค์

โดยกำเนิดของพวกเขา ราคาเริ่มต้นที่ $20 

และรวมรหัสการเข้าถึงการประเมินที่ไม่ซ้ำกัน 

ผลลัพธ์ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

และรายงาน Signature Strengths 

เชิงลึกหนึ่งหรือทั้งสองรายงาน

Credit: https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/249878/compare-via-survey-cliftonstrengths.aspx

Credit ภาพ จาก https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/253676/how-cliftonstrengths-works.aspx

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล

ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat ที่เปิดกว้าง

กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่

https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box