บทสรุปจาก บทความ CliftonStrengths และแบบสำรวจ VIA เปรียบเทียบกันอย่างไร ?

บทสรุปจาก บทความ CliftonStrengths และแบบสำรวจ VIA เปรียบเทียบกันอย่างไร ?

โดย ADAM HICKMAN AND MARY CLAIRE EVANS

หลังจาก ผู้เรียบเรียง ได้ เรียบเรียงบทความ
ความคล้ายและความแตกต่าง ของ 2 ค่าย จุดแข็ง
โดยอ้างอิงจาก ของ VIA โดย DR. RYAN NIEMIEC แล้ว

มาคราวนี้ ผู้เรียบเรียง ขอไปสำรวจ บทความของทาง
ค่าย ๆ Gallup CliftonStrengths กันบ้าง นะครับ

Bottom Line – สรุปผลบทความ


โค้ชสามารถใช้ VIA Character Strengths 

และ CliftonStrengths ร่วมกันเพื่อดูรูปแบบการคิด 

พฤติกรรม และความรู้สึกตามธรรมชาติของบุคคล 

ตลอดจนคุณธรรมและค่านิยม หรือจะใช้ร่วมกันหรือ

แยกกันเพื่อเรียนรู้และฝึกสอนในด้านบุคลิกภาพและ

พฤติกรรมที่แตกต่างกัน หากเป็นการฝึกสอนในที่ทำงาน 

CliftonStrengths จะวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นเครื่องมือ

ที่เหนือกว่าด้วยตัวอย่างสถานที่ทำงานในตัว และมุ่งเน้น

เฉพาะที่การนำจุดแข็งมาใช้กับอาชีพทั้งในรายงาน

และหนังสือ StrengthsFinder 2.0 เช่นเคย 

การโค้ช เป็นกระบวนการและเครื่องมือที่

ช่วยอำนวยความสะดวกในวัตถุประสงค์และ

ผลลัพธ์ของเซสชั่นการโค้ช เช่นเดียวกับการประเมินอื่นๆ 

VIA มีการใช้งานและแอปพลิเคชันแยกจากกัน 

จุดแข็งบางอย่างมีความคล้ายคลึงกันในทั้งสองทฤษฎี 

และส่วนอื่นๆ มีลักษณะเฉพาะสำหรับแต่ละเครื่องมือ 

Gallup และสถาบัน VIA ยังเผยแพร่งานวิจัยฟรี

เกี่ยวกับประโยชน์ทางจิตวิทยาเชิงบวกมากมายของ

การเรียนรู้และการทำงานเกี่ยวกับจุดแข็งของตัวละคร 

ตลอดจนผลการปฏิบัติงานและผลประโยชน์
ของกลุ่มจากการใช้พรสวรรค์

Credit: https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/249878/compare-via-survey-cliftonstrengths.aspx

Credit ภาพ จาก https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/253676/how-cliftonstrengths-works.aspx

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล

ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat ที่เปิดกว้าง

กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่

https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box