เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#21

เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#21

โดย วชิราพร ชัยวรมุขกุล (เจ)
Tel. 089-712-7172
clubpattana@hotmail.com

……………………………………………………………………………………………………

 

คุณคิดว่า
นอกจากทำเล
หรือ สถานที่
เป็นปัจจัยหลัก
ในการเลือกซื้อ
อสังหาริมทรัพย์แล้ว
ปัจจัยอื่นๆ ใด ที่ยังมีความสำคัญอีก??

 

country-city-and-industry-banners_23-2147506901

 

 

ปัจจัยที่ผู้ขาย ควบคุมไม่ได้ (ภายนอก)
เช่น เงินในกระเป๋าลูกค้า
นโยบายรัฐบาล
ภาษี
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้น
คู่แข่งรายอื่นๆ

ส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้ (ภายใน)
เช่น ทีมขาย
ทีมการตลาด
งบประมาณ
การส่งเสริมการขาย
การบริการหลังการขาย
เป็นต้น

 

logistics-877568_1920

 

 

แน่นอน ปัจจัยที่เราควบคุมได้นั้น
ถ้า “ควบคุม” มันได้ “จริงๆ”
เราจะเป็นผู้ได้เปรียบ

 
Domino Business Game
เกมกลยุทธ์ที่ทำให้ท่าน
เข้าใจถึงตัวเรา คู่แข่ง
และปัจจัยอื่นๆ
ที่ทำให้ เราได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจ
เสมือนอยู่ในสนามรบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จริง

 

stickies-2764648_1920

 
ฉะนั้น จึงเป็นการทบทวนบทเรียนทางธุรกิจ
ให้เราพึงตระหนักถึงหลักง่ายๆ ว่า
เรามีดีอะไร (Strength) เราด้อยตรงจุดไหนบ้าง (Weakness)
อะไรคือข้อได้เปรียบโอกาสทางธุรกิจของเรา (Opportunity)
และภัยที่กำลังเข้าคุกคามธุรกิจที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Threat)
นั่นคือ  SWOT Analysis
หลักเบื้องต้นของการทำธุรกิจ
ที่ไม่ว่าองค์กรใหญ่ขนาดไหน ก็ไม่ควนจะขาดการวิเคราะห์สิ่งนี้

 

 

Facebook Comments Box