เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game #19

 

เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#19

โดย วชิราพร ชัยวรมุขกุล (เจ)
Tel. 089-712-7172
clubpattana@hotmail.com

……………………………………………………………………………………………………

 

ทำงานใหญ่ ใจต้องนิ่ง
ทำงานใหญ่ ใจอย่าเป๋
แล้วสิ่งสำคัญที่ไม่ทำให้เป๋ไปมา
นั่นคือการวางแผน (planing)

การวางแผนที่รัดกุม
ต้องมีแผนหลักที่จะทำ (first piority plan)
และมีแผนสำรองกันเหนียว (second plan)

นอกจากนั้น ยังมีแผนฉุกเฉิน (Exit plan)
แผนหลักที่อาจสะดุดกะทันหัน
แต่ก็ยังต้องเอาธุรกิจให้รอดพ้นจากวิกฤติไปให้ได้ก่อน
เป็นที่มาของคำว่า แผนฉุกเฉิน

 

 

planing1

 

 

ท้ายสุด
สิ่งที่จะทำให้การทำงานทั้งหมด
เพอเฟคสมบูรณ์
จำเป็นต้องมี แผนการในอนาคต (Future plan)

 

Facebook Comments Box