เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game #14

เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#14

โดย วชิราพร ชัยวรมุขกุล (เจ)
Tel. 089-712-7172
clubpattana@hotmail.com

………………………………………………………………………………………………………………

 

เมื่อทรัพยากรของเราและคู่แข่ง
ไม่ได้มีความแตกต่างกัน
ทั้งในแง่จำนวนคน และปริมาณวัตถุดิบ

_MG_7814

 

เราจะงัดกลยุทธ์อะไรได้บ้าง
ที่สร้างความแตกต่าง
และต้องโดดเด่นเท่านั้น
จึงจะได้เป็นเจ้าครองตลาด

 

 

ถ้าเรายังมัวใช้วิธีการเดิมๆ รูปแบบเดิมๆ
ก็อาจทำให้คู่แข่งแซงหน้าเราไปได้

 

พูดแล้วก็ขอเข้าเรื่องตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน
คือ สินค้าโอท็อป
พอเราเดินผ่านบู๊ธโอท็อป เช่น กล้วยอบ
เราเดินผ่าน ตั้งแต่ร้านแรกจนถึงร้านสุดท้าย ของก็แบบเดิมๆ วางซ้ำๆ กัน
ประหนึ่งเรากำลังเดินตรวจโกดังสินค้า
แพ้คเกจจิ้งก็แบบเดียวกัน ต่างกันแค่ยี่ห้อ
แต่ไม่มีความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ (ตามความรู้สึกของผู้บริโภค)

 

farmers-1311017_1280

 
ท้ายสุด ก็ทำให้ ไม่ได้รับความนิยมแบบยกแพ็ค
สินค้าโอท็อปบางประเภทจึงไปแบบไม่สุด
ไปได้แค่นั้นจริงๆ ยอดขายเพียงเท่านั้นจริงๆ

 

มีสินค้าและบริการมากมาย ที่วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ดี
สามารถยกระดับตัวเอง จากความเป็นสินค้าชุมชน
พื้นเมือง แต่นำสู่สายตาชาวโลก และส่งออกได้
ทำรายได้และเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าการทำอุตสาหกรรมครัวเรือนเท่านั้น
กลยุทธ์คือ ต้องหา Key success Factor ของผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจนั้นๆ ให้เจอก่อน
จำเป็นต้องล้อไปในทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

ในทางธุรกิจ มีกลยุทธ์เชิงบวกมากมายที่ช่วยให้
องค์กรค้นพบความแปลกใหม่
และก่อให้เกิดการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น
(Product differentiate)

 

 

เพื่อการพัฒนาองค์กรเชิงบวก
เพื่อสร้างนวัตกรรมจากการทำงาน
สู่การลงมือปฏิบัติจริง
ที่ถูกรับรองจากองค์กรหลายแห่งมาแล้วว่า
ได้ผลดี ใช้ได้จริง เห็นผลได้ นำไปประยุกต์
ปฏิบัติได้


ติดต่อได้ที่เรา
บริษัท ABC Club จำกัด
เจ 089-712-7172
อ.ม่อน 080-419-8224

Facebook Comments Box