เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game #7

เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#7

 

โดย วชิราพร ชัยวรมุขกุล (เจ)
Tel. 089-712-7172 
clubpattana@hotmail.com

 

Domino Business Game
เกมส์ที่รวบรวมวิชาพื้นฐานการจัดการ
ไว้ในเกมส์เดียว

D : Direction การกำหนดกลยุทธ์
และทิศทางขององค์กร

O: Operation การจัดการวัตถุดิบ ต้นทุน
กำลัง แรงงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า หรือบริการ

M: Marketing จัดการตลาดยังไง
วางตำแหน่งของตัวเองต่อตลาดยังไง จึงจะเหมาะสม

I : Innovation การสร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบ
ที่มีผลเพิ่มมูลค่าให้สินค้าในองค์กร

N : Net Income ตัวเลขทางการเงิน
แน่นอนว่า เราไม่ต้องการกำไรที่ลดลง (ขาดทุน)

O : Organization การบริหารองค์กรโดยรวม นั่นหมายถึงทีม

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

 

ทีมกลยุทธ์
ก่อนจะเริ่มลงมือทำ
ทีมต้องผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์
และออกแบบ เพื่อให้ต้นทุน
สอดคล้องกับยอดขายที่ประมาณการณ์ไว้

 

การคิดเชิงกลยุทธ์
เป็นสิ่งมีค่ามหาศาล
ที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด

 

การจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนได้มีโอกาส
ทดลอง ลองถูกลองผิดเอง
จะทำให้เข้าใจว่า ตัวเองควรวางตัวอยู่ในตำแหน่งใด
จึงจะเจ็บตัวน้อยที่สุด (ขาดทุนน้อยสุด ของเสียน้อยสุด)

 

 

 

สร้างสรรค์และคิดค้นโดย บริษัท ABC Club จำกัด
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เรา
080-419-8224 (Almon)
089-712-7172 (เจ)

Facebook Comments Box