เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game #2

เรียนรู้วิชา MBA ผ่านเกม domino Business Game#2

 

โดย วชิราพร ชัยวรมุขกุล (เจ)
Tel. 089-712-7172 
clubpattana@hotmail.com

 

กลยุทธ์ (Strategy) โดยทั่วไป น่าจะหมายถึง
การเน้นทรัพยากรใดทรัพยากรหนึ่งแล้ว นำพา คน หรือ หมู่คน
ไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้
ดังนั้น ต้องอาศัยการจัดการที่ดีพอ นั่นคือ
Strategic Management ตามวัตถุประสงค์

ขั้นตอนก็จะคล้ายหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับ
คือ ต้องประเมินสถานการณ์เบื้องต้นให้พร้อมกัน (ภายนอก ภายใน)
ตั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์
ดังนั้น กลยุทธ์ที่ดีงามต่างๆ จะค่อยๆ พร่างพรูออกมาครับ
เมื่อนำเอาไปปฏิบัติแล้ว จำเป็นต้องประเมินด้วยว่า
กลยุทธ์ที่นำไป implement นั้น มันดีพอหรือไม่

***********************************************************************

 

ว่าด้วยเรื่องของเกมส์
กติกา ไม่มีอะไรมากครับ
พูดกว้างๆ คือ ทุกกลุ่ม (องค์กร) ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ กำลังจะดำเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียมเอาไว้ขาย
โจทย์แรกคือ การรับมรดกที่ดินที่มีมูลค่าแตกต่างกัน (ทอยเต๋าหรือจับฉลาก)
เมื่อได้รับที่ดินไปแล้ว แสดงว่า เกิดการแบกรับต้นทุกที่แตกต่างกันอยู่
ที่ดิน ในทางอสังหาริมทรัพย์ ช่างเป็นสิ่งที่วิเศษและเลอค่ามากๆ ครับ
เพราะที่ดิน ไม่มีค่าเสื่อมของมูลค่า
นั่นแปลว่า นับวัน ยิ่งมีค่ามากขึ้นไปเรื่อยๆ

จากนั้น การแจงรายละเอียดของเกมส์ และกฎกติกา ต่างๆ เพื่อความเข้าใจของทุกกลุ่ม
คอนโดที่สร้าง จะเป็นการ simulation โดยการใช้ตัวต่อโดมิโน
พื้นฐานของคอนโด คืออะไร เกมส์ ก็พยายามจะเลียนแบบตามจริงครับ
คือ ต้องมีพื้น ผนังสองด้าน (สำหรับห้องๆ หนึ่ง) และแน่นอน ย่อมมีเพดาน
คงเป็นห้องไม่ได้ หาก ไม่มีพื้น หรือผนังปิดไม่สนิท (ยกเว้น ชานระเบียงเฉลียง)

 

living-room-2732939_1920

 

คนทุกคนในกลุ่ม ถือว่า เป็นกำลังสำคัญ ห้ามไล่ออกจากกลุ่ม
กรณีนี้แตกต่างจากความจริงครับ เพราะของจริง มีคนเข้าออกองค์กรมากมาย
จำนวนคนคือต้นทุน
แต่ใน simulation  game นี้ ถูกกำหนดกลุ่มมาเรียบร้อย
เพื่อลดปัญหา และตัวเลขต้นทุนที่ส่งเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
เกมส์ จึง fixed จำนวนคน ตามเท่านั้น ห้ามลาออก ห้ามตาย (แค่เฉพาะในเกมส์ครับ)
ดังนั้น ทุกทีม จะมีหัวหน้ากลุ่มซึ่งต้องอาศัยการจัดการมนุษย์อย่างแรงกล้า
เพื่อ put the right man in the right job ครับ
ก็ อันนี้ แต่ละทีมก็คัดสรร สรรหา ฝ่ายที่ปรึกษา กำลังก่อสร้าง
ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ การเงิน ดูงบ การเทียบเคียงคู่แข่ง
การประเมินคู่แข่ง ความเสี่ยง …
งานนี้สนุกครับ

เสียงในห้องประชุม ดังขึ้นๆ ด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้นครับ
เพราะว่า มันมีบรรยากาศการระดมความคิดของจริงเกิดขึ้นเลยครับ

 

city-skylines_23-2147510343
พวกเขาต้องวางแผน ว่า
จะสร้างคอนโดกี่ชั้น
ชั้นละกี่ห้อง
ใช้แรงงานกี่แรง ในการสร้างให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด
ประเมินต้นทุน
ประเมินความเสี่ยงในการที่ตึกอาจล้มพัง
ประเมิน จำนวนโดมิโน เสาเหล็ก หิน บล้อก วัตถุดิบที่จะนำมาแปรสภาพ
เพราะ กติกา กำหนดว่า ซื้อขาด ไม่รับคืนจากผม
ประเมินว่า คู่แข่งจะสร้างยังไง
ประเมินราคาห้อง และกำไรที่คาดว่าจะได้รับ
รายรับที่ต้องหักภาษี อันนี้ ผู้ช่วยส่วนตัวของผมในคอมพิวเตอร์ ทำการคำนวณให้ครับ

 

0J5A9591

 

บรรยากาศภายในทีม คงเป็นประมาณนี้ครับ
รอติดตามภาคต่อไปครับ กติกายังมีอีกครับ

Facebook Comments Box