Appreciative Inquiry เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ (7)

Appreciative Inquiry  บทความนี้ ถูกคัดลอก และนำมาอธิบายซ้ำ
เครดิต ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง AITHAILAND

https://www.gotoknow.org/posts/318860

 

Appreciative Inquiry เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผมสอนที่ MBA  มีศิษย์เก่าท่านหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัท โกลบอลเฮ๊าส์ (มหาชน) ครับ ชื่อคุณวิฑูรณ์
ท่านนี้ปั้นบริษัทขายวัสดุก่อสร้างที่เกิดในภาคอิสาน
จากบริษัทธรรมดาๆ ตอนนี้ขยายไปหลายจังหวัด
และสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในที่สุด

 
วันหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ผมมีโอกาสนั่งฟังคุณวิฑูรณ์เล่าประวัติให้ฟังสมัยเป็นนักศึกษา
คือคุณวิฑูรณ์จบวิศวะมข. รุ่นแรกๆ เลยครับ สมัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นพึ่งตั้งๆได้ไม่นาน
สิ่งที่สะกิดใจผมคือ ระหว่างปิดภาคการศึกษา
คุณวิฑูรณ์กับเพื่อนในชมรมจะออกค่ายไปสร้างสะพานให้ชาวบ้านครับ
เรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงเพื่อนหลายคนที่ทำกิจกรรมระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย
ตอนนี้กลายเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดีๆ จำนวนมากเลยครับ
กลายเป็นว่า “คนที่มีจิตสาธารณะระหว่างเรียน ได้ดีครับ ได้ดีจริงๆ”
ดังเห็นได้จาก คุณวิฑูรย์ เป็นตัวอย่าง

 

เป็นไปได้ไหมครับว่า สิ่งที่เราควรสนับสนุนให้นักศึกษาทำมากที่สุด
คือ กิจกรรมอะไรก็ได้ที่มีลักษณะของจิตอาสา
เช่น ออกค่าย พัฒนาชนบท อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรืออะไรก็ตาม
เป็นสิ่งที่ควรให้เวลา เปิดโอกาสให้ทำเยอะๆ เป็นลักษณะ Campus Life ไปเลยครับ
เชื่อว่าน่าจะได้ผู้นำดีๆ ที่สร้างสรรค์อีกไม่น้อยเลย

 

ในองค์กรเอง ผมเคยลองสำรวจความสุขในวันทำงานของคน
อีกทั้งแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินโดยใช้คำถามแบบ Appreciative Inquiry
ก็ค้นพบจุดร่วมที่น่าสนใจ คือ
คนในองค์กรรู้สึกมีความสุข และมีแรงจูงใจในการทำงาน
เมื่อได้อาสาช่วยคนอื่น ซึ่งอาจเป็นลูกค้า ชาวบ้าน เพื่อนร่วมงานครับ

 

พูดง่ายๆคือ งานได้ผล คนเป็นสุข ด้วยจิตอาสา และจิตสาธารณะครับ (แถมอนาคตดีด้วย)

Facebook Comments Box