หนังสือ Intellectual Capital ทุนทางปัญญา พัฒนาองค์กรไม่ง้อเงิน

หนังสือ Intellectual Capital ทุนทางปัญญา พัฒนาองค์กรไม่ง้อเงิน สนพ. HR Center ราคาปก 180 บาท
หนังสือ Intellectual Capital
ทุนทางปัญญา พัฒนาไม่ง้อเงิน
สนพ. HR Center ราคาปก 180 บาท

หนังสือ Intellectual Capital
ทุนทางปัญญา พัฒนาองค์กร ไม่ง้อเงิน

สนพ. HR Center ราคาปก 180 บาท

พิเศษ ราคาแนะนำจากเรา เพียง 150 บาท (รวมค่าส่ง)
เพียงกด Like และ ติดต่อมาทาง www.facebook.com/clubpattana

…..

หนังสือเล่มนี้ พวกเราต้องการจะถ่ายทอดความรู้
การพัฒนาองค์กรเชิงบวก (Positive Organization Development: POD)
จาก คำถามมากมาย ในการพัฒนาองค์กร ที่ว่า

“ไม่มีงบประมาณ ในการพัฒนา”
“ผู้บริหาร ไม่เห็นชอบ กับการพัฒนา ใด ๆ”

เราได้ ค้นคว้า เรียนรู้ และ ประยุกต์ใช้
แนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยไม่ต้องอาศัยเงิน มากนัก ที่เรียกว่า

Intellectual Capital
ทุนทางปัญญา พัฒนาองค์กร ไม่ง้อเงิน

 

โดยแนวคิดหลักมีอยู่ว่า
ทุก ๆ องค์กร มี “ต้นทุน” ที่มีอยู่แล้ว
ซ่อนอยู่ในทุกคน ทุกแห่ง ทุกหน ภายในองค์กร
เพียงแค่จำเป็นจะต้อง ค้นหาต้นทุนที่ซ่อนอยู่นั้น
นำมาพัฒนา นำมาสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่ม ให้สูงที่สุด

ต้นทุนที่ซ่อนอยู่นั้น เรียกว่า ทุนทางปัญญา ได้แก่
1. ทุนมนุษย์ : ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์
2. ทุนทางสังคม : ความผูกพันระหว่าง คนภายในองค์กรด้วยกัน
และ ความสัมพันธ์กับคนภายนอกองค์กร (ลูกค้า)
3. ทุนทางโครงสร้าง : ระบบ กฏเกณฑ์ แผนงาน หรือ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ
ที่รองรับ ทุนทั้งสองตัวข้างต้นเอาไว้ เพื่อความยั่งยืน

รวมไปถึง การสร้าง “ทุนทางปัญญา” ให้เกิดขึ้น
เราก็ได้รวบรวม วิธีการต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสือ เล่มนี้อีกด้วย

…..

สนใจสั่งซื้อหนังสือ ราคาพิเศษ ติดต่อ
บริษัท ABC CLUB จำกัด
Tel: 080-419-8224
clubpattana@hotmail.com
www.facebook.com/clubpattana

Facebook Comments Box